ارتباط با سدید یادمان میلاد

دفتر تهران: اتوبان بعثت،بلوار امام رضا،خیابان احدی،خیابان رهبری نبش رجب زاده پلاک 235

دفتر رباط کریم:خیابان مصلی،ساختمان برهام ،طبقه اول

09121271195

0215643267

sadidyadmanmilad@chmail.ir